Doel

Ultrasone snelheidsmeter

Voor ons eindwerk maken wij een snelheidsmeter.
Hiervoor gebruiken we een PIC18F4550 microcontroller en een ultrasoonsensor.
Alle gemeten waarden kan je zien op de GUI op de computer, verbonden met RS232.